17 Ιουλίου 2006

LUCIANO DE SAMOSATA


IRÓNICO, SARCÁSTICO, DEBELADOR DE OROPELES, PEDANTERÍAS Y LUGARES COMUNES.

DIÁLOGO DE LOS DIOSES: bajo una capa de suavidad e incluso de cierta ternura, oculta una invectiva constante a lo más sagrado del alma griega: sus raíces mitólogicas.


δὲ Ἀπόλλων προσποιεῖται μὲν πάντα εἰδέναι καὶτοξεύειν καὶ κιθαρίζειν καὶ ἰατρὸς εἶναι καὶ μαντεύεσθαι καὶ καταστησάμενος ἐργαστήρια τῆς μαντικῆς τὸ μὲν ἐν Δελφοῖς, τὸ δὲ ἐν Κλάρῳ καὶ ἐνΚολοφῶνι καὶ ἐν Διδύμοις ἐξαπατᾷ τοὺς χρωμένους αὐτῷ λοξὰ καὶ ἐπαμφοτερίζοντα πρὸς ἑκάτερον τῆς ἐρωτήσεως ἀποκρινόμενος, πρὸς τὸ ἀκίνδυνον εἶναι τὸ σφάλμα. καὶ πλουτεῖ μὲν ἀπὸτοῦ τοιούτου· πολλοὶ γὰρ οἱ ἀνόητοι καὶ παρέχοντες αὑτοὺς καταγοητεύεσθαι· πλὴν οὐκ ἀγνοεῖταίγε ὑπὸ τῶν ξυνετωτέρων τὰ πολλὰ τερατευόμενος·


Apolo, a su vez, pasa por saberlo todo, disparar el arco, tocar la cítara, practicar la medicina y ejercer el arte adivinatoria, uno en Delfos, otro en Claros, y en Colofon y el Dídima anda engañando a quienes le consultan con respuestas retorcidas y ambiguas a cada pregunta, con lo que no hay riesgo de fallo; y de resultas de esa actividad se está enriqueciendo. Que son muchos los estúpidos que se prestan a que los timem. Ahora que por parte de los más inteligentes no se ignora que en la mayoría de los casos se trata de puras fantasías."

Δεν υπάρχουν σχόλια: