02 Οκτωβρίου 2010

No quieras amar, es lo más fácil


Ἔρως
... εἰ δ' ἐθέλεις ἐπέραστος εἶναι, μὴ ἐπίσειε τὴν αἰγίδα μηδὲ τὸν κεραυνὸν φέρε, ἀλλ' ὡς ἥδιστον ποίει σεαυτὸν, ἁπαλὸν ὀφθῆναι, καθειμένος βοστρύχους, τῇ μίτρᾳ τούτους ἀνειλημμένος, πορφυρίδα ἔχε, ὑποδέου χρυσίδας, ὑπ' αὐλῷ καὶ τυμπάνοις εὔρυθμα βαῖνε, καὶ ὄψει ὅτι πλείους ἀκολουθήσουσί σοι τῶν Διονύσου Μαινάδων.
Ζεύς
Ἄπαγε· οὐκ ἂν δεξαίμην ἐπέραστος εἶναι τοιοῦτος γενόμενος.
Ἔρως
Οὐκοῦν, ὦ Ζεῦ, μηδὲ ἐρᾶν θέλε· ῥᾴδιον γὰρ τοῦτό γε.
Ζεύς
Οὔκ, ἀλλὰ ἐρᾶν μέν, ἀπραγμονέστερον δὲ αὐτῶν ἐπιτυγχάνειν· ἐπὶ τούτοις αὐτοῖς ἀφίημί σε.
(Texto de Luciano de Samósata, Diálogos de los dioses) 
Eros.- ...Si lo que quieres es ser amado, lo que tienes que hacer es no agitar la égida ni llevar el rayo; al revés: te has de hacer muy dulce... Tú déjate ver delicado, poniéndote los rizos estos sujetos con una cinta, ponte una túnica púrpura, sandalias doradas, anda con gracia al ritmo de la flauta y los tímpanos... ¡y entonces verás cómo te siguen más mujeres que las ménades de Dioniso!
Zeus.- ¡Venga ya! Como que voy a soportar convertirme en alguien semejante para que me quieran...
Eros.- Pues entonces, Zeus, ¡no quieras amar!; es lo más fácil.
Zeus.- ¡No!, ¡yo quiero amar y conseguirlo más tranquilamente!, ¡y sólo te soltaré con esa condición!

Si Zeus tenía estos problemas con Eros, ¿qué no vamos a tener los simples mortales? No parece bueno el consejo de convertirse en otra persona para conseguir al amado, me quedo con lo de μηδὲ ἐρᾶν θέλε· ῥᾴδιον γὰρ τοῦτό γε.

2 σχόλια:

Mertxu είπε...

Será lo más fácil, pero...es mejor amar y haber perdido que nunca haber amado.
Aunque, bien mirado...sufrir por sufrir comida de tontos. Encima que te dejan, vas y lloras.
No si al final tendrá razón Eros.
¿Vosotros que opináis?

Jose Ramon Santana Vazquez είπε...

...traigo
sangre
de
la
tarde
herida
en
la
mano
y
una
vela
de
mi
corazón
para
invitarte
y
darte
este
alma
que
viene
para
compartir
contigo
tu
bello
blog
con
un
ramillete
de
oro
y
claveles
dentro...


desde mis
HORAS ROTAS
Y AULA DE PAZ


TE SIGO TU BLOG
CON saludos de la luna al
reflejarse en el mar de la
poesía...


AFECTUOSAMENTE
CARPE DIEM

ESPERO SEAN DE VUESTRO AGRADO EL POST POETIZADO DE CUMBRES BORRASCOSAS, ENEMIGO A LAS PUERTAS, CACHORRO, FANTASMA DE LA OPERA, BLADE RUUNER Y CHOCOLATE.

José
Ramón...