21 Μαρτίου 2013

σὺ δὲ στεφάνοις...

Imagen CC por M. Martin Vicente 

σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσθ' ἐράτοις φόβαισιν 
ὄρπακας ἀνήτω συναέρραις' ἀπάλαισι χέρσιν· 
εὐάνθεα γὰρ πέλεται καὶ Χάριτες μάκαιραι 
μᾶλλον προτερην, ἀστεφανώτοισι δ' ἀπυστρέφονται.

Cíñete con coronas, Dica, los cabellos adorables,
trenzando tallos de eneldo con tus manos suaves;
que las Gracias felices más que nada aman lo que se adorna
de flores, mas se apartan de quienes no llevan coronas.

Nos adornaremos con coronas un año más para celebrar la alegría de la naturaleza que renace de nuevo entre espléndidos colores y agradables aromas. Empecemos con un brindis y sigamos con muchos más, la vida sigue sonriendo a pesar de todo.


Δεν υπάρχουν σχόλια: