11 Μαΐου 2012

οὕτως τελευτᾷἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,
τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ Ἕκτορος ἔγρετο λαός.
790
αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο
πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνωι
πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος· αὐτὰρ ἔπειτα
ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ᾽ ἕταροί τε
μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν.
795
καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες
πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν.
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε
πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισι·
ῥίμφα δὲ σῆμ᾽ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἥατο πάντηι,
800
μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον· αὐτὰρ ἔπειτα
εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα
δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος.

ὣς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.

        Cuando la hija de la mañana, la Aurora, de rosados dedos,
        apareció, la gente se aglomeró en torno a la pira del ilustre Héctor.
790  Una vez que se reunieron y estuvieron congregados,
        apagaron primero con rutilante vino la pira entera
        en todo el espacio alcanzado por al ardor de la llama. Luego
         los blancos huesos recogieron sus hermanos y compañeros
         con duelo, mientras rodaban lozanas lágrimas por sus mejillas.
795   Los cogieron y los depositaron en un áureo cofre,
         cubiertos con unos delicados velos de púrpura.
         Luego los depositaron en un cóncavo hoyo y encima
         extendieron una tupida solera de enormes piedras.
         En seguida erigieron un túmulo y apostaron vigías por doquier,
800   por si los aqueos, de buenas grebas, atacaban de antemano.
        Tras verter el montón del túmulo, volvieron a irse. Después 
        se reunieron y participaron del eximio banquete fúnebre
        en las moradas de Príamo, el rey criado por Zeus.
        Así celebaron los funerales de Héctor, domador de caballos

Δεν υπάρχουν σχόλια: