16 Μαρτίου 2014

κοινὸς Ἑρμῆς!


καὶ εὑρισκομένων χαλκῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς ὑπὸ τῶν οἰκείων δεινὸς (ὁ αἰσχροκερδὴς) ἀπαιτῆσαι τὸ μέρος, κοινὸν εἶναι φήσας τὸν Ἑρμῆν.
Theophr. Char. XXX, 9-10

Cuando alguien encontraba algo por casualidad, como una moneda en la calle, el que acompañaba al afortunado invocaba a Hermes con la esperanza de que la suerte y lo encontrado fuera compartido: κοινὸς Ἑρμῆς!

Δεν υπάρχουν σχόλια: