08 Φεβρουαρίου 2007

Amor, amorisἍδιον οὐδὲν ἔρωτος · ἅ δ' ὄλβια, δεύτερα πάντα

ἐστίν · ἀπὸ στόματος δ' ἔπτυσα καὶ τὸ μέλι

τοῦτο λέγει Νοσσίς. τίνα δ'ἁ Κύπρις οὐκ ἐφίλησεν,

οὐκ οἶδεν τήνω τἄνθεα ποῖα ῥόδα.


Nada más dulce que el amor. Las dichas, todas están en segundo lugar. De mi boca escupí hasta la miel, eso dice Nóside. Aquel al que Cipris no amó, no conoce sus flores, qué rosas son.


Parece que las alumnas de Esther han conseguido contagiarme del espíritu amoroso de estos días (con un poco de ayuda de los comerciales de la radio), así que me he visto en la necesidad de compartir este epigrama de Nóside, poetisa que se sitúa alrededor del 300 a.C. entre los locros epizefirios, es decir, en la Magna Grecia.

Como alguno bien documentado observará, recoge el espíritu sáfico de la superioridad del amor: nada hay más dulce, ni la miel.

Seguro que alguno de nuestros jóvenes reconoce ese sentimiento. Puede que incluso alguno tenga la fortuna de vivirlo en primera persona en estos momentos. Los que hemos sido sus víctimas podemos dar testimonio de su dulzura, aunque también de su brevedad.

2 σχόλια:

Esther είπε...

¿Será el amor? ¿O será el tiempo que también acompaña? ¿O será el ambiente? ¿Qué será será...?

Ramon Torné είπε...

POr favor, ¿qué fuente griega utilizáis? ¡Se ven muy bien!