09 Σεπτεμβρίου 2006

Nocturnidad


Recojo una de las citas de Focílides:

Νυκτὸς βουλεύειν, νυκτὸς δὲ τοι ὀξυτέρη φρήν ἀνδρᾶσιν ·
ἡσυχίη δ' ἀρετὴν διζημένῳ ἐσθλή.


Planea de noche tus decisiones, de noche los hombres tienen más aguzado el entendimiento; la tranquilidad es buena para el que busca la virtud.


La noche es buena consejera, aunque en ocasiones sus voces son engañosas, como los cantos de las sirenas.

Δεν υπάρχουν σχόλια: